van melkfabriek tot kantorenpark

Herbestemming zuivelfabriek de Ommelanden

nominatie FGH-vastgoedprijs

fasegewijze uitvoering, van gebouw tot gebouw.