reliplan

Als ontwerpende partner van Reliplan

zijn we betrokken bij onderzoek en ontwerp

van herbestemming van religieus en maatschappelijk vastgoed

bijvoorbeeld: kerk arum