kerkgebouw de Kandelaar

Licht is een belangrijk Bijbels thema. De naam van het gebouw verwijst ernaar, en ook in het verbouwplan is veel aandacht geschonken aan het ‘licht’.

De opbouw van het verbouwplan van het kerkgebouw laat zich lezen in drie elementen. Alle drie zijn uitgewerkt met de nu voor het gebouw kenmerkende vertikale gevelstijlen. Rechts de vergrootte kerkzaal, met een glazen gevel waarbij enerzijds zicht ontstaat op wat er binnen gebeurt en anderzijds de gevelstijlen zorgen voor zonwering. In het midden de klokkentoren, die door de bekleding veel minder een losse toevoeging aan het gebouw is, maar nu het vanzelfsprekende hoogtepunt van de oostgevel vormt. Links zien we de open, ruime, dichter bij de weg liggende entree met erboven een zelfstandig toegankelijke jeugdruimte.

De drie nieuwe elementen: entree/jeugdruimte, klokkentoren en kerkzaaluitbreiding zijn gezamenlijk beeldbepalend voor het vernieuwde kerkgebouw.

In de kerkzaal zelf staat een ander drietal centraal: woord, water en wijn. De drie centrale geloofskernen hebben elk hun eigen meubel: kansel, doopvont en tafel. De drager van elk meubel is een steenachtige vorm, die verwijst naar de hunnebedden zoals die in deze omgeving gevonden worden. Een zware steen die het verleden met het heden verbind, en vroeger ook het hiernumaals met het hiernamaals verbond. Elke sokkel heeft drie delen, waarbij op het grensvlak van twee ervan een lichtende kruisvorm is uitgesneden. Dat teken van het christelijk geloof verwijst naar hèt kernmoment in de wereldgeschiedenis: God is liefde, God geeft zichzelf, God openbaart zichzelf in Jezus. Tegenover de donkere zwaarte van de sokkel is elk meubel afgedekt met een licht, wit element: het doopvont zelf, de katheder en het tafelblad.

Natuurlijk zijn alle meubels makkelijk verplaatsbaar, zodat het nu dubbelgrote podium multifunktioneel bruikbaar is.

Licht is een belangrijk Bijbels thema. De naam van het gebouw verwijst ernaar, en ook in het verbouwplan is veel aandacht geschonken aan het ‘licht’.

Daarmee verwijst het gebouw naar de bron van het Licht, en markeert onze verbondenheid met de Schepper van het Licht, de bron van Leven, Hoop en Vertrouwen.

orig_04571f202ff739e40029b89afacc2b36

Ik licht drie aspekten van het licht uit:

  • Het daglicht valt ruimer naar binnen dan voorheen, waardoor binnen een direktere beleving van tijd en weer mogelijk is. Het gebouw wordt ook transparanter naar buiten, voorbijgangers kunnen iets zien van wat er binnen gebeurt. Zowel aan de ingangszijde als de kerkzaalkant zijn grote glaspartijen.
  • Er is kunstlicht toegepast in de liturgische meubels en de voorwand van de kerkzaal. Daarmee wordt het centrale symbool van het christendom, het kruis van Pasen, extra geaccentueerd.
  • Ook onder het plafond hangen bijzondere lampen. Als een lichtbewolkte hemel met wisselend licht en donker vormen de 12 lampen gezamenlijk een tussenmaat onder de hoge nok, die de ruimte nog wat meer beslotenheid geeft.
    De hal/foyer is ruim voorzien van daglicht aan voor- en zijkant, maar ook van bovenaf.

Er is ruimte voor binnenkomen en ontmoeten, even aan tafel zitten voor een gesprekje, je postvakje legen, allemaal zonder meteen voor anderen in de weg te staan.
En natuurlijk een heel breed koffie-buffet, waar in hoog tempo veel mensen in korte tijd kunnen worden voorzien van een bakje troost.
De compakte werkkeuken is voorzien van een snelle wasmachine, zodat op het eind van de avond niet iemand lang hoeft achter te blijven voordat de laatste vaat is gedaan.

 

zie ook: http://www.gebouwvanhetjaar.nl/entry/verbouw-kerkgebouw-zuidlaren/