kerkgebouw de Stadskerk

Een bijzondere herbestemming in Groningen is de verbouw van een bedrijfspand van 48x84x10 meter aan de Friesestraatweg te Groningen tot een multifunctioneel gemeentecentrum voor de Vrije Baptistengemeente Groningen.

Het is een ‘omgekeerde herbestemming’: terwijl veel kerkgebouwen leeg staan en een nieuwe bestemming zoeken, zijn er ook kerkelijke gemeenten die ‘nergens in passen’. Daarvoor is een oud melkblikpakhuis, dat al een tweede leven had als bouwmarkt, omgebouwd tot een kerkgebouw. Het multifunctionele gemeentecentrum wordt bijna 24/7 gebruikt voor allerlei aktiviteiten.┬áHet gebouw is nu getooid met de naam: Stadskerk.

Om het plan financieel haalbaar te maken is zeer veel vrijwiligerswerk gedaan, en ook een 40-tal prefeab gebouwunits zijn hergebruikt (een vorm van hergebruik binnen het hergebruik). Van het beschikbare budget is bijna de helft in de (gebouw-)installatie gaan zitten.

De kerk heeft twee bijeenkomstzalen van resp 1200 en 500 zitplaatsen. Een zeer ruime foyer stimuleert het onderling kontakt voor en na de bijeenkomsten.

Ook is er sprake van praktisch dubbelgebruik: het parkeerterrein van naastliggende kantoren kan op zondag worden gebruikt voor kerkgangers, en het aanpalende kinderdagverblijf wordt gebruikt voor kerkelijk kinderwerk.

zie ook www.vbgroningen.nl