kerkgebouw de Morgenster

Het ontwerp van het kerkgebouw is gebaseerd op een opvatting over kerk-zijn en gemeente-zijn die uitgebreid besproken, geformuleerd en bediscussieerd is met de opdrachtgever (bouwcommissie, liturgiecommissie) en gepresenteerd geweest is op gemeenteavonden waarin het ontwerp toegelicht werd. Daarmee zijn een aantal kenmerkende zaken vastgesteld.

 

De kerk toont zich present en aktief: in principe kan iedereen op elk moment van het gebouw gebruik maken, gebruik van het gebouw wordt zoveel als enigszins mogelijk is, gestimuleerd.

Vanaf de straat is zichtbaar wat er in de kerkzaal en ontmoetingsruimte gebeurd. Dit benadrukt het open karakter van de gemeente. De lichtkrant op de voorgevel maakt ook waar dat de kerk een boodschap heeft voor de wereld en nodigt uit voor aktiviteiten.

begane grond zonder kader

De kerk is er om door de mensen gebruikt te worden, het is een gemeenschappelijk huis dat open en gastvrij wordt beheerd.

 

Zoveel mogelijk worden ruimten flexibel en meervoudig gebruikt (als ‘huiskamer’, ‘feestzaal’, ‘speelplek’, etc), de inrichting draagt bij aan een opgeruimde, sfeervolle, gastvrije sfeer.

 

De kerk is ook de plek waar de gemeente de nabijheid van God zoekt, maar is geen ‘heiligdom’. Het “Woord” wordt er verkondigd, de sacramenten gevierd, de gemeenschap beleefd.

 

In de samenkomsten zitten we in een grote kring, gericht op het centrum en op elkaar. Door de wijde kring zitten we relatief dicht bij elkaar en bij de voorganger. Het podium rijst geleidelijk op uit de kerkvloer en blijft er zo één geheel mee vormen. Het is het natuurlijk centrumpunt van de zaal. Door de verschillende kleuren van de zaalstoelen is zelfs een halflege zaal nog enigszins ‘gevuld’.

 

Het gebouw is gerealiseerd in eenvoudige vormen en materialen. Meest bepalend zijn de lichte baksteen gevels met een grove textuur en de in hoogte verspringende en uitwaaierende houten dakbalken.

Kleuraccenten in diverse bij elkaar passende tinten maken met inrichting en verlichting sfeer en karakter.

verdieping zonder kader

Het gebouw bestaat uit twee hoofddelen: een open en multifunktionele kerkzaal/ ontmoetingsruimte, als een overdekt plein waar van alles gebeurt. Daarnaast ligt een bouwdeel in twee bouwlagen met een verzameling van verschillende kleinere zalen (kerkenraad, jeugd, crèche, etc.)

Op het scheidingsvlak tussen de bouwdelen, centraal bij de entree en ontmoetingsruimte ligt de keuken met een ruim buffet (een spilfunktie in het gebouw).