De Princenhof Leeuwarden

In Leeuwarden is een vervangende nieuwbouw gepleegd voor een 8 klassige basisschool. Als afzonderlijk bruikbare funktie is op de verdieping een gymzaal gerealiseerd die door verschillende scholen uit de buurt wordt gebruikt.
In de school zijn alle ruimten rond een centrale hal gelegen, zodat er overzicht is en er geen loze gangruimte nodig is.
Tussen de multifunctionele hal en de ruimten eromheen zijn als regel glaswanden geplaatst, zodat er veel visueel kontakt is, ook als leerlingen zelfstandig buiten de lokalen werken.

In een na-oorlogse wijk is op de lokatie van een gesloopt schoolgebouw een combinatie van een basisschool en een gymzaal gerealiseerd. Wensen van bruikbaarheid, uitstraling, transparantie en duurzaamheid (energiezuinigheid, onderhoudsarm) leidden tot een compakt gekneed bouwvolume met samenhangende kleur- en materiaalkeuze voor binnen en buiten.

De licht hellende dakvorm zorgt voor aansluiting aan de omgeving. Aan de noordzijde komt het gebouw laag bij de grond a.h.w. voort uit een opgeworpen grondmassa en sluit aan bij de vrijstaande woningen, aan de noordzijde is het massiever en hoger en sluit aan bij de nabije bestaande schoolgebouwen.
Rondom een multifuncktionele centrale ruimte zijn de leslokalen aan de oost- en zuidzijde, en de overige ruimten aan de westzijde geplaatst. Het gebouw is transparant, flexibel en veranderbaar dankzij een flexibele staalkonstruktie en een op de begane grond praktisch geheel doorlopende pui. Bijzonder energiezuinig dankzij slimme installaties (o.a. volledig LED-verlichting), duurzaam materiaalgebruik en prefab houten gevels (houten sandwichpanelen). Onderhoudsarm door verduurzaamd naaldhout voor de gevel, kunststof kozijnen met isolatieglas, prefab kantplanken.
Op het dak grotendeels een sedumdak en daarnaast een veldje pv-panelen.
Aan de buitenkant met vriendelijke houten gevels met per zijde een heldere accentkleur in plint en ramen. Binnen licht en neutraal, ook met dezelfde accentkleuren. Op de verplaatsbare meubels in de centrale ruimte (die samen ook een podium kunnen vormen) een naaldvilt met didactische waarde. Het binnenklimaat is regelbaar per ruimte, waarbij natuurlijk ook steeds de ramen wel geopend kunnen worden. Verlichting, verwarming en ventilatie worden automatisch afgeschakeld als er geen mensen meer aanwezig zijn.

De school is opgevat als één grote open samenhangende beschutte werk- en speelruimte. Een open, toegankelijke, transparante, sociaal veilige school met rondom een centrale hal naast de lokalen als basisgroepsruimten diverse ruimte(vormen) voor groepsgewijs en individueel werken en begeleiden. Als ‘extra’ ten opzichte van het minimale programma is in de oksel van de stapeling van school en gymzaal voor de school een grote bovenverdieping gevormd. Met een beperkte investering is daar een vide met open omloop, centrale leermiddelenberging en leerlingenwerkruimte gemaakt. De ruimtelijkheid van de school kreeg hiermee een extra kwaliteit.
Het buitenterrein is toegankelijk en aantrekkelijk ingericht. Een ‘grijs/groen’ plein met speelaanleidingen, geschieden voor de onder- en bovenbouw. Langs de noordzijde een grondlichaam die het gebouw verbind met de bodem, waarin een flinke ‘tribune’ is opgenomen.
PLATTEGROND BEGANE GROND KAAL

 

projectgegevens:

  • ontwerp: architektenburo KLAMER bna
  • projektarchitekten: Klaas Klamer, Frederik ten Bloemendaal
  • adviseur konstructies ingenieursburo Econstruct
  • adviseur installaties Winkelman Engineering
  • hoofdaannemer bouwkundig Bouwbedrijf Lont
  • hoofdaannemer installaties Pranger Rosier Installatietechniek
  • ontwerpperiode van jan 2013 tot augustus 2015
  • bouwperiode van: november 2013 tot augustus 2015
  • bruto vloeroppervlak: 1905 m2

links:

http://www.gptv.nl/4na4E2NGQoY

http://www.gebouwvanhetjaar.nl/entry/basisschool-met-gymzaal-de-princenhof-te-leeuwarden/