Het Palet Groningen

Deze basisschool in Groningen is verbouwd, waarbij met name de centrale ruimte een vernieuwingsslag heeft ondergaan. De centraal gelegen teamkamer was een gesloten obstakel in de hal en is verplaatst. Net als de directiekamer is de teamkamer nu een open, toegankelijk vertrek, waardoor het contact met leerlingen en ouders laagdrempelig verloopt. In de hal is een (les-)keuken en uitgiftebalie geplaatst, die het begin is van een ruimte-omvattend kleurige ‘sliert’. De hal is nu ruim genoeg als lesplein en voor weekopeningen en vieringen.

Plattegrond bestaand

Plattegrond nieuw